Rozmiar: 15909 bajtów

- 16 -

1293, 26 II (quarto Kalendas Martii)

Oldřich z Lichtenburka (Ulricus de Luchinburg) prodává svému rychtáři Štědroňovi v Jílovci (Zcedro de Gilowecz) kromě tamější rychty 6 lánů a potvrzuje mu výsady náležející k rychtě a užívání hlubčického práva.

Svědkové: Milic z Citová (Milicius de Cetow), Bohuš (Bohuz), manové vydavatele, Oradus, farář v Jerlochovicích (Oracus plebanus de villa Gerlati), Mikuláš, farář v Děrném (Nicolaus plebanus de Dirnavia), Kliment, fojt v Kujavách (Clemens iudex de Clementis villa), Arkleb, fojt ve Stachovicích (Hartlibus iudex de Stachinwalde), Pavel (Paulus) Henrici z Jihlavy (de Iglavia), Hartman (Hartmundus), měšťan ve Fulneku, Sobek z Jílovce (Sobek in Gylobs).

Inzert, lat. a čes. překlad, město Opava 1610, 15 IX
ZA, Augustiniáni Fulnek, inv. č. 1, sign. I 1
Ed.: CDM 4, č. 313, s. 397-398; SU 6, č. 92, s. 79
Reg.: Regesta 2, č. 1606, s. 690; Kopetzky, č. 165. s. 47; SR. č. 2268. s. 185; Šebánek, s. 64, č. 345


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów