Rozmiar: 15909 bajtów

- 19 -

1300, 9 VII (VII Idus Julii), Nysa (apud Nizam)

Jan [III Romka] biskup wrocławski (Johannes episcopus Wratislaviensis) za zgodą kapituły potwierdza, że jego poprzednik Tomasz [II] (Thomas) biskup wrocławski sprzedał nyskiemu mieszczaninowi Stefanowi Długiemu (Stephanus Longus) 100 małych łanów w celu lokacji wsi na prawie niemieckim. Z sześciu wsi na prawie polskim - Nowaków (Nowaki), Slawneviz, Moravan, villa Ubici, Cuthare i Radzikowic (Radzicouiz) - miała powstać jedna wieś. Połowę ze stu wymienionych łanów sprzedał Stefan nyskiemu mieszczaninowi Gerardowi (Gerhardus), i aby mogły powstać dwie wsie biskup Tomasz sprzedał jeszcze 15 łanów.

Świadkowie: Jan notariusz i kanonik wrocławski (Johannes notarius et canonicus noster Wratislaviensis), Koźmian kanonik opolski i prokurator biskupi w Otmuchowie (Cosmianus canonicus Opoliensis et procurator noster de Otmuchow), Stefan pleban nyski (Stephanus plebanus Nizensis), Konrad kapłan zwany z Białej Nyskiej (Conradus presbiterus dictus de Bela), Piotr zwany z Prusinowic kapelan biskupi (Petrus capellanus noster dictus de Waltdorph), Arnold z Raciborza zastępca plebana nyskiego (Arnoldus de Rathibor viceplebanus de Niza), Jan wójt nyski (Johannes advocatus noster Nizensis), Petermann landwójt nyski (Petermannus provincialis advocatus ibidem).

Or. łac., perg. 327 x 203 + 32
Na czerwono-żółtym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna APOpole, Am Nysa, nr 3
Ed.: SU 6, nr 442
Reg.: Kastner, s. 28; SR, nr 2604; CDS 36, nr 4
Uw.: dopisek na odwrocie, że obecnie posiadłości w Radzikowicach (Steffansdorf) należą do Piotra Baracza (Petrus Baracz)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów