Rozmiar: 15909 bajtów

- 33 -

1318, 28 IX (in vigilia beati Michaelis Archangeli), Brzeg (Brega)

Bolesław [III] ks. ¶l±ski, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus dux Silesie et dominus Legnitz et Bregie) sprzedaje spółce mieszczan brzeskich: Winherowi (Winherus) Thrinknecht, Goswinowi (Goswinus), Arnoldowi (Arnoldus) płatnerzowi, Konradowi (Conradus) sołtysowi z Pawłowa (Pawlowa), Piotrowi (Petrus) Danielis i Hankowi z Oławy (Hanko de Olawa) swe dobra we wsi Pawłów (Paulau).

¦wiadkowie: Tymo (Thymo) de Colditz, Henryk z Lanckorony (Henricus de Landiscrone), Jan z Kazanowa (Johannes de Schiltberg), Albert (Albertus) Bauber, Heiniczek z Pogorzeli (Heiniczko de Pogrrella), Sieciebor (Cziczebor).

Or. łac., perg. 278 x l87 + 37
Na jedwabnym, czerwonym sznurze pieczęć z contrasigillum
APOpole, Am Brzeg, sygn. tymcz. 6
Reg.: CDS 9, nr 62; SR, nr 3837


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów