Rozmiar: 15909 bajtów

- 34 -

[ok. 1318]

Henryk zwany Wusthube z Branny (Henricus dictus Wusthube in Goldenstein) informuje radę miejską w Nysie, że zaniecha wszelkich wrogich kroków przeciwko biskupowi wrocławskiemu aż do czternastego dnia po święcie św. Jana [8.VII].

Or. łac., pap.
Na odwrocie ślad po pieczęci APOpole, Am Nysa, nr 9
Ed.: Müller A., Die Waffenstillstandsurkunde, s. 14-15
Reg.: CDS 36, nr 12
Uw.: dokument rozdarty na trzy części


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów