Rozmiar: 15909 bajtów

- 35 -

[ok. 1315-1318]

List Henryka Wustehube (Heynrich Wusthube) do mieszkańców Nysy (burgern czu der Nyze) w sprawie obrażenia jego imienia na dworze biskupim.

Or. niem., pap. 300 x 101
Bez pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 10
Ed.: Müller A., Das älteste, s. 27-28
Reg.: CDS 36, nr 13


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów