Rozmiar: 15909 bajtów

- 40 -

1325, 16 VI (an dem nesten suntage nach sende Vitis tage),
Opava (Troppau)

Mikuláš [II.], kníže opavský (Nicolas herzcoge von Troppau), potvrzuje městům Opavě, Hlubčicím (Lubschizt), Krnovu (Jegerdorf) a Bruntálu (Vrendental) jejich stará práva a uděluje jim právo soudit veškeré zločiny.

Or., něm., perg. 380 x 240 + 65
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na nitích, chybí
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 4, sign. 1/5
Ed.: Kürschner (1885), s. 9-10; CDM 7, č. 231, s. 830; Opava - městská privilegia
Reg.: Kopetzky, č. 228, s. 62-63; Regesta 3, č. 1119, s. 438; SR, č. 4432, s. 272


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów