Rozmiar: 15909 bajtów

- 42 -

1327, 6 VII, (feria secunda in octava Petri et Pauli Appostolorum)

Bolek [II] ks. śląski i pan Opola (Bolco dux Slezie et dominus Opoliensis) uwzględniając wierne służby miasta Opola i jego mieszkańców, nadaje mu prawa miejskie według statutu miasta Środy Śląskiej (Novum Forum).

Świadkowie: Ninogniew sędzia dworski (Nynognevus iudex curie), Fryderyk (Frederic) Stanis, Fryczek (Frizsco) Stange, Piotr (Petrus) Colemos, Jan sołtys z Nowej Wsi (Johannes scultetus de Novavilla), Jan rektor szkoły (Johannes rector scolarum), który spisał dokument.

Org. łac., perg. 345 + 170 + 42; stan dobry
Pieczęć piesza księcia woskowa na żółto-zielonym sznurze; stan dobry
APOpole, Am Opola, nr 1
Ed.: Tzschoppe, Stenzel, s. 516, nr 132
Reg.: SR, nr 4662; Koszyk, s. 96


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów