Rozmiar: 15909 bajtów

- 48 -

1332, 17 VIII (feria secunda proxima post festum Assumpcionis Marie), Fulnek

Rejnboto, fojt ve Fulneku (Reynbotus advocatus de Fulnek), dává se souhlasem svých synů Bartoloměje (Bartholomeus), Mikuláše (Nicolaus) a Rejnčka (Reynczco) Mladotovi (.Mladotha), faráři ve Fulneku (plebanus ecclesie parrochialis in Fulnek), a jeho nástupcům ze svého fojtství masný krám.

Svědek: Drslav [z Kravař] (Dyrislaus).

Or. lat., perg. 240 x 105 + 28
Na perg. proužcích přivěšeny pečeti svědka a vydavatele
ZA, Augustiniáni Fulnek, inv. č. 3, sign. F 1
Ed.: CDM 6, č. 442, s. 338-339
Reg.: Kopetzky, č. 240, s. 66; Regesta 3, č. 1929, s. 749-750; Šebánek, č. 583, s. 114


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów