Rozmiar: 15909 bajtów

- 51 -

1334, 8 I (sexto Idus Januarii), Nysa (Nyza)

Nanker biskup wrocławski (Nankems episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że Wilusz (Willussius) ze swoją żoną Meczczą (Meczcza) wdową po Tyluszu, sołtysie z Radzikowic (Thylusso scultetus de Radzycowicz sive de Stephani villa) i jej dziećmi z pierwszego małżeństwa - Piotrem (Petrus), Jakubem (Jacobus), Elżbietą (Elyzabeth), Małgorzatą (Margaretha) i Krystyną (Cristina), sprzedali mieszczaninowi nyskiemu Heinuszowi Kaufmann (Heynusso Kophmannus) i jego synom sołectwo wraz z wymienionymi prawami.

Świadkowie: Jan kustosz opolski i kanonik wrocławski (Johannes custos Opoliensis et canonicus Wratislaviensis), Henryk archidiakon legnicki (Henricus archidiaconus Legnycensis), Piotr Kędzierzawy skarbnik biskupi (Petrus Crispus thesaurarius), Frowin pleban w Sączu (Wrowynus plebanus de Sandecz), Herman pisarz (Hermannus scriptor), Andrzej Fulschussil (Andreas Wlzuzel) ze swoim bratem Zygfrydem (Siffridus), Libing (Lybingus), Franczek (Franczco), Mikołaj (Nicolaus) Kolneri, Piotr notariusz (Petrus notarius), mieszczanie nyscy (cives Nyzensis).

Or. łac., perg. 370 x 221 + 70
Na zielono-czerwonych sznurach pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 12
Reg.: CDS 36, nr 15; SR. nr 5289


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów