Rozmiar: 15909 bajtów

- 56 -

1344, 5 XI (Nonis Novembris), Nysa (Nyse)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że rycerz Piotr (Petrus) Sandkonis sprzedał swoją wieś Konradowa (Conrathsdorph) wraz z sołectwem staroście nyskiemu Janowi z Lesia (capitaneus noster Nysensis Johannse de Waldow).

Świadkowie: Otto de Donyn, Mikołaj (Nicolaus) de Panowicz - kanonicy wrocławscy, Nikosz wójt [dziedziczny Nysy] (Nycossius advocatus), Mikołaj z Lwówka prokurator nyski (Nicolaus de Lemberk procurator noster Nysensis), Wroczek marszałek (Wroczko marsalkus), Pecz zwany Stosz (Peczo dictus Stoss) - familiares nostri i Filip notariusz biskupi (Philipp notarius noster).

Or. łac., perg. 336 x 177 + 32
Na granatowo-czerwonym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 17
Reg.: CDS 36, nr 20; Rśl. 1, nr 228


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów