Rozmiar: 15909 bajtów

- 64 -

1352, 23 XI (in die sancti Clementis pape et martiris)

Henryk zwany z Głubczyc (Heinricus dictus de Lubschicz) funduje i uposaża konwent ubogich kobiet [beginek] (conventus pauperum monialium) dla dziewięciu sióstr w Głubczycach (in civitate Lubschicensi).

Świadkowie: Konrad pleban głubczycki (Conradus plebanus in Lubschicz), Jan wójt głubczycki (Johannes advocatus ibidem), rajcy: Henig (Hennigus) Schoponis, Maciej (Mathia) Birchner, Piotr (Petrus) Richlini, Prulinus, ławnicy: Jan Schoponis, Piotr (Petrus) Quatemper.

Or. łac., perg. 333 x 235 + 24
Na zielono-brązowych niciach niewielka pieczęć herbowa wystawcy oraz uszkodzona na brzegach pieczęć miasta Głubczyc
APOpole, Am Głubczyce nr 4
Ed.: Minsberg, s. 231-233 (tłum. niem.)
Reg.: Kopetzky, nr 303; Rśl., 2 nr 770


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów