Rozmiar: 15909 bajtów

- 65 -

1353, 6 XI (ante festum beati Martini episcopi proxima feria quarta),
Głubczyce (Lubschicz)

Mikołaj [II] ks. opawski i raciborski (Nicolaus Oppauie et Rathiborie dux), zatwierdza fundację konwentu żeńskiego dla dziewięciu sióstr w Głubczycach (in civitate nostre Lubschicensi), dokonan± przez Henryka z Głubczyc (Heincus dictus de Lubschicz); (zob. dokument z 1352, 23 XI, nr 64).

Or. łac., perg. 245 x 143 + 34
Na zielonym sznurku pieczęć konna wystawcy uszkodzona na brzegach
APOpole, Am Głubczyce, nr 5
Ed.: Minsberg, s. 234-235 (tłum. niem.)
Reg.: Kopetzky, nr 306; R¶l., 2, nr 940


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów