Rozmiar: 15909 bajtów

- 80 -

1361, 26 VIII (des nesten donnerstagis nach sante Bartholomei tage), Brzeg

Wacław [I] ks. legnicki (Wenzlau Herzog in Slezien und Herr zu Legnitz) poświadcza, że miasto Brzeg wraz z Oławą, po podziale należą do jego brata Ludwika i nakazuje im złożyć mu z tego tytułu hołd.

Or. niem., perg. 342 x 188 + 54
Pieczęć ks. herbowa na pasku pergaminowym
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 9
Reg.: CDS 9, nr 203


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów