Rozmiar: 15909 bajtów

- 83 -

1364, 12 IV (XII die mensis Aprilis), [Henryków]

Sidilmann opat klasztoru w Henrykowie (Sidilmannus abbas sancte Marie Virginis et ordinis Cysterciensis in Heinrichow) w imieniu całego konwentu sprzedaje dwie ławy chlebowe w Nysie radzie miejskiej w Nysie.

Świadkowie: Mikołaj z Raciborza przeor (Nicolaus de Ratybor prior), Tobiasz z Domanic podprzeor (Thobias de Domancz subprior), Jakub (Jacobus) Henningi z Ziębic piwniczny (de Munstirberk cellerarius), Mikołaj z Kłodzka komornik (Nicolaus de Glocz camerarius), Jan syn Piotra bednarza pietancjarz (Johannes Petri doleatoris pitanciarius), Jan (Johannes) de Molberk kapelan opata (noster capellanus), Mateusz z Raciborza infirmarz (Matheus de Ratybor infirmarius), Mikołaj (Nicolaus) mieszczanin (cives).

Or. łac., perg. 226 x 109 + 23
Na pasku perg. pieczęć wystawcy, pasek perg. po drugiej pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 29
Reg.: CDS 36, nr 35


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów