Rozmiar: 15909 bajtów

- 95 -

1367, 4 X (feria secunda proxima post diem sancti Michaelis), Nysa (Nisse)

Ławnicy nyscy (coram scabinis Nisensis): Wierusz (Weruscho), Jakub (Jacobus) Pudewek, Mikołaj (Nicolaus) Groschener, Jenchin (Jenchinus) Wirczusch, Tilo Grae, Jakub (Jacobus) Lywingi i Tomasz (Thomas) Stregneri, Jan Commerow landwójt i Jan z Wójcic wójt dziedziczny (Johannes Commerow provincialis et Johannes de Wuycicz hereditarius advocati) poświadczają zakup przez Małgorzatę (Margaretha) wdowę po Albercie (Albertus) Vigil prawa darmowej kąpieli dla 20 biednych w łaźni łaziebnej Katarzyny (balneatrix Katherina) i jej syna Piotra (Petrus).

Or. łac., perg. 245 x 116
Na pasku perg. pieczęć miejska
APOpole, Am Nysa, nr 34
Reg.: CDS 36, nr 41


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów