Rozmiar: 15909 bajtów

- 96 -

1367, 16 XI (feria tertia proxima post diem sancti Martini episcopi),
Nisa (Nise)

Jan (Johannes) de Camerow, fojt niský a nišští konšelé Puta Tymo de Kosthlor, Jakub (Jacob) de Fredewalde, Jan (Johannes) de Senkewicz, Jan (Johannes) de Cunczendorf, Ondřej z Gošcic (Andreas de Gostitz), Mikuláš (Nicolaus) Barbew, Jan z Lubiatowa (Johannes de Lobdow) přiznávají Mikuláši (Nicolaus) Feme z Wierzbięcic (de Optivilla) čtvrtý díl dvora a svobodného lánu ve vsi Hajduki Nyskie (Heyda).

Or. lat., perg. 235 x 75
ZA, Sbírka perg. listin a diplomů


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów