Rozmiar: 15909 bajtów

- 101 -

1368, 12 XI (in crastino sancti Martini)

Jan [I] ks. opawsko-raciborski (Johannes Oppavie et Rathiborie dux) na pro¶bę rajców miasta Raciborza zapisuje 11 grzywien z czynszu na rzecz raciborskiego klasztoru dominikanek.

Transumpt w dokumencie Przecława biskupa wrocławskiego z 1370, 9 II (zob. nr 105)
Rac., Am Rac. 6


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów