Rozmiar: 15909 bajtów

- 103 -

1369, 10 IV (10 Aprill), Otmuchov (Ottmachau)

Přeclav, biskup vratislavský (Preceslaus Bischoff in Bresslau), potvrzuje, že Hanco de Reno a jeho manželka Zofie (Sophia) prodali Anně (Anna), vdově po rytíři Ramboldovi Stoschovi (Stosche), jistý počet řeznických, pekařských a ševcovských lávek ve Vidnavě (Weydenau).

Svědkové: rytíři (Soldaten) Jaráč (Jeraczius), Jan (Johannes) a Heinczek (Heyntzo) z Pogorzeli (de Pogrello), bratři Jindřich a Petr z Ledlow (Heinrich und Petrus de Ledelov), Jan z Lesia (Johanne de Waldau) a Petr z Wodzislawi, biskupský protonotář (Petrus de Loslavia unsere gewöhnliche Prothonotarius).

Op. něm. (překlad z lat.), pap. (Karel Ferdinand, biskup vratislavský, 1638 12 VIII)
SOkA Jeseník, Am Vidnava, inv. č. 1, sign. 272


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów