Rozmiar: 15909 bajtów

- 104 -

1369, 20 V (XIII Kalendas Junii), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że ksiądz Piotr zwany Werkmeister (Petrus dictus Wergmester) sprzedał Henrykowi z Brzegu, altaryście altarii św. Wacława w kościele parafialnym w Nysie (Henricus de Brega altharista althari sancti Wenczeslai in ecclesia parochiali Nysensi) 1 grzywnę czynszu ze swoich dóbr w Nowakach (Novak).

Świadkowie: magister Mikołaj z Freiberga (Nicolaus de Friberg) auditor causarum, Jan z Tyńca (Johannes de Tinczia) i Piotr (Petrus) de Cunczindorff - biskupi notariusze, Jakub (Jacobus) Stiborii.

Or. łac., perg. 302 x 185 + 42
Na pasku perg. pieczęć pontyfikalna biskupa (uszkodzona)
APOpole, Am Nysa, nr 38
Reg.: CDS 36, nr 45


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów