Rozmiar: 15909 bajtów

- 112 -

1372, 29 XII (IIII Kalendas Januarii 1373), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jan zwany Teppilwode (Johannes dictus Teppilwode) sprzedał nyskiemu mieszczaninowi Marcinowi (Martinus) Herdani 1/3 karczmy, ławę chlebową, ławę rzeźniczą, szewską i kuźnię w Świętowie Polskim (Polonicalis Swetow).

Świadkowie: Jaracz z Pogorzeli (Jaraczius de Pogrella), Andrzej (Andreas) Przechod, Otto z Haugwitz (Otto de Hugewicz) - rycerze (milites), magister Bertold Fulschussil prepozyt kolegiaty św. Idziego we Wrocławiu (Bertholdus Fulleschussil prepositus ecclesie Sancti Egidii Wratislaviensis), magister Mikołaj z Freiberga (Nicolaus de Freyberg auditor causarum), Jan pleban w Starym Lesie (Johannes plebanus in Waldow), Piotr Ledlow (Petrus Ledelow), Jan (Johannes) Kazimyr, Jan (Johannes) Lybintal - wasale (clientes) i Mikołaj z Oławy notariusz biskupi (Nicolaus de Olavia curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 315 x 200 + 38
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 41
Reg.: CDS 36, nr 48; Engelbert, nr 369


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów