Rozmiar: 15909 bajtów

- 115 -

1373, 11 IX (III Idus Septembris), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Janusz (Januschius) de Crosch sprzedał nyskiemu mieszczaninowi Marcinowi (Martinus) Herdani 1 łan w Świętowie Polskim (Polonicalis Swetow).

Świadkowie: Andrzej (Andreas) Przechod, Otto z Haugwitz (Otto de Hugewicz) - rycerze (milites), bracia Henryk i Piotr z Ledlow (Henricus et Petrus de Ledlow fratres), Henryk komornik (Henricus camerarius), Goblo z Trewiru (Goblo de Trewero) - wasale (clientes), Mikołaj z Oławy notariusz biskupi (Nicolaus de Olavia curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 362 x 200 + 56
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć pontyfikalna biskupa (częściowo zachowana)
APOpole, Am Nysa, nr 42
Reg.: CDS 36, nr 49; Engelbert, nr 413


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów