Rozmiar: 15909 bajtów

- 116 -

1373, 5 X (III Nonas Octobris), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Małgorzata (Margaretha) żona mieszczanina nyskiego Piotra zwanego Kelner (Petrus dictus Kelner) za zgodą męża sprzedała swój udział w dochodach z sołectwa w Nowym Świętowie (Theotonicalis Swethouia) Wacławowi z Písečnej mistrzowi kuźnicy (Wenczeslaus de Wustekirche magister fabrice wulgariter Hamirmeystir nominate).

Świadkowie: Jaracz i Jan z Pogorzeli (Jaraczius et Johannes de Pogrella), Andrzej (Andreas) Przechod - rycerze (milites), Jan z Tyńca prokurator biskupi (Johannes de Tyncz procurator noster), Piotr (Petrus Ledlow), Heinczek z Biskupowa (Heynczco de Byschofswalde) - wasale (clientes) i Jan pleban w Starym Lesie i notariusz biskupi (Johannes plebanus in Waldow notarius curie nostre).

Or. łac., perg. 337 x 226 + 52
Na zielonym sznurze pieczęć pontyfikalna biskupa (nieznacznie nadłamana)
APOpole, Am Nysa, nr 43
Reg.: CDS 36, nr 50; Engelbert, nr 419


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów