Rozmiar: 15909 bajtów

- 1 -

1247, 3 V (quinto Nonas Maii), Brno (Brunna)

Přemysl, markrabě moravský (Premisl marchio Morauie), uděluje městu Opavě (Opauia) právo konání výročního trhu na den Narození Panny Marie (8 IX), osvobozuje kupce cestující na tento trh od placení mýta a slibuje jejich ochranu na cestách.

Svědkové: Vítek z Hradce (Witko de Noua Domo), Pardus, komorník markraběte (Pardus noster camerarius), Nagrad, Andreas, komorník (camerarius), Milíč (Mílích) a jeho bratr Idik, Beneda, Crha, purkrabí z Dívčího hradu (Cerh purgravius de Meydberh).

Or. lat., perg. 365 x 255 + 35
Na červených nitích přivěšena poškozená jezdecká pečeť vydavatele
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 1, sign. 1/1
Ed.: Kürschner (1885), s. 9; CDM 3. č. 97, s. 71-72; CDB 4. č. 108, s. 201-203; SU 2, č. 324, s. 191-192; Opava - městská privilegia
Reg.: Regesta 1, č. 1169, s. 546; SR, č. 656, s. 253; Kopetzky, č. 52, s. 17


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów