Rozmiar: 15909 bajtów

- 3 -

1256, 10 IX (quarto Ydus Septembris)

Tomasz biskup wrocławski (Thomas Wratislaviensis episcopus) zatwierdza kupno przez Rudigera (Rodgerus) sołectwa w Przełęku (Prselanz) od komesa Zygfryda (Sifridus).

Świadkowie: Grzegorz prepozyt opolski (Gregorius prepositus Opoliensis), Ekhard (Eccardus), Gerlach (Gerlagus), Grzegorz (Gregorius) - kanonicy wrocławscy (canonici Wratislaviensi), Andrzej (Andreas), Stefan (Stephanus) - kapelani biskupi (caplani curie nostre), Ryzo, Andrzej (Andreas), Walter (Waltherus) - servientes nostri.

Or. łac., perg. 275 x 117 + 35
Dwa czerwone sznury po pieczęciach
APOpole, Am Nysa, nr 1
Ed. : SU 3, nr 190; Menzel, Lokationsurkunden, nr 30
Reg.: Kastner. s. 24; SR, nr 936; CDS 36, nr 1


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów