Rozmiar: 15909 bajtów

- 5 -

1264, 22 VII (XI Kalendas Augusti)

Henryk [III] ks. śląski [wrocławski] (Henricus dux Silezie) nadaje miastu Brzeg las w Lubszy (Lubycz).

Świadkowie: komes Jan z Wierzbnej (Johannes de Wirbene), Deczko (Detzcho), Eberhard, Szymon (Symon), magister Walter (Walther).

Transumpt łac. w dokumencie Henryka [V] wrocławskiego z roku 1292, 24 II (zobacz nr 15)
Ed.: SU 3, nr 485


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów