Rozmiar: 15909 bajtów

- 6 -

1265, 7 IV ( VII Idus Aprilis), Wiedeń (Wienne)

[Przemysł] Otokar [II], król czeski, książę austriacki i styryjski, margrabia morawski (Otacharus rex Boemie, dux Austrie et Styrie et marchio Moravie), nadaje mieszkańcom Głubczyc (Hlupschitz) 20 łanów lasu zwanego Troppouitz z przeznaczeniem pod uprawę ziemi.

Or. łac., perg. 292 x 133 + 25
Na czerwono-zielono-żółtych niciach resztki zniszczonej pieczęci wystawcy
APOpole, Am Głubczyce, nr 1
Ed.: Minsberg, s. 115-116 (tłum. niem.); SU 3, nr 510
Reg.: Kopetzky, nr 95; SR, nr 1204


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów