Rozmiar: 15909 bajtów

- 7 -

1275, 1 IX (Kalendis Septembris), Kenenhicz

[Przemysł] Otokar [II], król czeski, książę austriacki, styryjski, karyncki, margrabia morawski, pan Krainy, Marchii, Chebu i Pordenone (Otakarus rex Boemie, dux Austrie, Styrie, Karinthie, marchio Morauie, dominus Carniole, Marchie, Egre ac Portus Naonis) zatwierdza miastu Głubczycom (Lubsiz) prawa i przywileje.

Or. łac., perg. 474 x 433 + 57
Na czerwonych niciach duża dwustronna pieczęć wystawcy - konna i majestatyczna, nieco zniszczona na brzegach
APOpole, Am Głubczyce, nr 2
Ed.: Minsberg, s. 116-123 (tłum. niem. z datą 1 IX 1275 r.); SU 4, nr 270 (z datą 1 IX 1275 r.); CDB 5, nr 790 (z datą 1 IX 1270 r.)
Reg.: Kopetzky, nr 104 (z datą 28 VIII 1270 r.); SR, nr 1345 (z datą 28 VIII 1270 r.); CDM 4, nr 43 (z datą 28 VIII 1270 r.)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów