Rozmiar: 15909 bajtów

- 10 -

1284,19 IX (XIII Kalendas Octobris), Wrocław (Wratislavie)

Henryk [IV] ks. śląski i wrocławski (Heinricus dux Silezie et dux Wratislavie) nadaje rycerzowi Sędkowi z Lubszy (Sandko de Lubzs) dwa łany w Dobrzyniu (Dobrin) w zamian za konia wartości 40 grzywien.

Świadkowie: komes Michał z Sośnicy (Michael de Sesnitz) kasztelan wrocławski, komes Stefan z Michałowa (Stephanus de Michalow), Szymon Gall (Symon Gallicus), Wojciech zwany Rymbabe (Woyceh dictus Rymzbabh), komes Henczek z Wyzenburga (Henczko de Wyzenburch), Raszek zwany Drzemlik (Rassco dictus Dremligy), magister Ludwik protonotariusz książęcy (Ludvicus prothonotarius curie nostre).

Or. łac.. perg. 315 x 137 + 20
Brak pieczęci, strzęp zielonego sznura
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 2
Ed.: SU 5, nr 156
Reg.: CDS 9, nr 19


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów