Rozmiar: 15909 bajtów

- 11 -

1287, 23 III (dominica qua cantatur Iudica), Rybnik (Ribnig)

Mieszko ks. opolski i pan na Raciborzu (Mesco dux Oppoliensis et dominus in Rathibor) zatwierdza nadania Jana z Grabia (Ian de Grabie), dziedzica w Mikołowie dla kościoła parafialnego w Mikołowie.

Falsyfikat, perg. 335x 260+ 35
Na sznurze jedwabnym pieczęć książęca herbowa Przemysła ks. raciborskiego, otwory po przywieszeniu drugiej pieczęci
Pszcz. Arch. Ks. Pszcz. II-1
Ed.: Kuraś, nr 13; SU 5, nr 505
Uw.: dokument ten dotychczasowi wydawcy S. Kuraś i W. Irgang uznali za falsyfikat


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów