Rozmiar: 15909 bajtów

- 17 -

1294, 2 III (VI Nonas Martii., feria III post dominicam Esto michi)

Jan wójt dziedziczny Nysy (Johannes hereditaríus advocatus Nizensis) dokonuje zamiany wysp koło Nysy z Henrykiem (Heinricus) mistrzem szpitala [bożogrobców] w Nysie.

Świadkowie: Burchard podwójci (Burchardus viceadvocatus), Albert zwany z Raciborza (Albertus dictus de Ratibor), Stefan (Stephanus), Dypold (Dypoldus), Marsyliusz (Marsilius), Pecold (Pezoldus), Gizler (Giselher), Sidelman (Sidelmannus) Berneri, Albert szewc (Albertus Sutor) - mieszczanie (cives), Liwing, Dytryk (Ditricus) in acie, Dytryk mincerz.(Ditricus Monetarius), Richwin Fulschussil (Richwinus Willesvzelone), Mikołaj z Paczkowa (Nicolus de Pascov) - rajcy (consules), Zygfryd z Głuchołazów (Sifridus de Zigenhals), Geblo Wilk (Geblo Lupus), Heinzo z Morowa (de Morov), Heinzo z Osobłogi (de Hozenploz), Heinmann (Heinmannus) Strelizer, Ulryk z Ziębic (Vlricus de Munsterberch), Heinzo z Krasnej Góry (de Soneberch) - ławnicy (scabines), Ditwin Sołtys (Ditwinus Scoltetus), Fryczko jego brat (Fricco frater suus), Gerard mincerz (Gerhardus monetarius), Rodger z Ziębic (Rodgerus de Munsterberch), magister Konrad (Cunradus) i bracia zakonni (fratres eiusdem hospitalis) -Lambert (Lampertus), Mikołaj (Nicolaus), Konrad (Cunradus), Krystian (Cristanus) de Merica.

Or. łac., perg. 227 x 241 + 22
3 pieczęcie: miejska Nysy, wójta i mistrza bożogrobców Henryka
APOpole, Am Nysa, nr 2
Ed.: SU 6, nr 141
Reg.: Kastner, s. 6; SR. nr 2312; CDS 36, nr 2


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów