Rozmiar: 15909 bajtów

- 18 -

1295, 14 XII (die XIIII Decembris), Řím (Rome)

Patnáct jmenovaných arcibiskupů a biskupů uděluje 40 dní odpustků všem, kteří navštíví kostely sv. Václava v Hradci (Grecz) a v Bruntále (Vreudental).

Or. lat., perg. 670 x 365 + 65
Na hnědých šňůrách 4 pečeti biskupů (Ciprianus Bonensis, frater Paulus Melphetensis, frater Michael Albensis, frater Franciscus Senogaliensis), ostatní chybi.
SOkA Bruntál. Am Bruntál, inv. č. 1
Ed.: SU 6. č. 229, s. 186
Reg.: Kopetzky, č. 170, s. 49; Kürschner (1886). s. 4


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów