Rozmiar: 15909 bajtów

- 20 -

1301, 25 XI (VII Kalendas Decembris), Budišov (Budisschaw)

Dětřich z Ful¶tejna (Theodericus dominus de Fullensteyn), kanovník olomoucký, dává Konrádovi (Chunradus) les Steinbach, aby v něm založil ves [Dolejší Kunčice], uděluje mu v této vsi dědičné fojtství a stanoví různá práva a povinnosti.

Svědkové: Konrád, fojt libavský (Chunradus advocatus in Lubavia), Jindřich krčmář (Henricus tabemator), Žibřid sladovník (Sifridus brasiator), Konrád zvaný Tyger (Chunradus dictus Tyger), měšťané libavští, Pertold (Pertoldus) in arce, Wygandus z Hoštic (de Hossicz), Ticke sladovník (brasiator), Heřman švec (Hermannus sutor), měšťané budišovští.

Or. lat., perg. 260 x 145 + 30
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na zeleno-bílých nitích, chybí ZA, Velkostatek Bílovec, inv. č. 1
Op. něm. (překlad z lat.), pap.,(město Opava 1576) c.k. justiční úřad ve Vídni 1769, 24 X
Op. něm. (překlad z lat,), pap. Královský úřad v Opavě 1776, 12 I.
ZA, UKS, poř. č. 572/1
Ed.: CDM 5, č. 127, s. 131-132
Reg.: Regesta 2, č. 1905, s. 820-821; Kopetzky, č. 184, s. 52; SR, č. 2665, s. 16


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów