Rozmiar: 15909 bajtów

- 22 -

1302, Prudnik (Noua Ciuitas)

Henryk z Rostkowic (Henricus de Rosinberg) stwierdza, że Arnold z Chocimia (Arnoldus de Koczem) i jego brat Sąd (Sand) sprzedali rycerzowi Rodgerowi (Rudigerus) sołectwo w Dytmarowie (Dittersdorff).

Świadkowie: Arnold wójt prudnicki (Arnoldus advocatus Noua Ciuitatis), Bertold Mądry (Benoldus Sapiens), Rudolf (Rudolfus) Sboconi - mieszczanie prudniccy, Heideryk zwany z H[?]am (Heidenricus dictus de h[?]am), Henryk z Dytmarowa (Heinricus de Ditrichsdorff), magister Henryk kusznik (Heinricus balistarius).

Odpis łac. w insercie Władysława opolskiego z 21 IV 1384 r. (zob. nr 168)
APOpole, Am Prudnika, nr 1
Ed.: J. Chrząszcz, Geschichte der Stadt..., s. 14 n (tłum niem.)
Reg.: SR, nr 2668a; CDS 33, nr 1 (s. 28)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów