Rozmiar: 15909 bajtów

- 25 -

1307, 1 V (Kalendis Maii), Nysa (Nyze)

Henryk biskup wrocławski (Henricus episcopus Wratislaviensis) nadaje nyskiemu mieszczaninowi Stefanowi Długiemu (Stephanus Longus) i jego potomkom 3/4 łana w Radzikowicach (in villa Stephaní) jako odszkodowanie za zniszczenia spowodowane przez wrogów kościoła.

Świadkowie: magister Jakub prepozyt (Jacobus prepositus), Walter scholastyk (Walterus scolasticus), Friedemann kanclerz biskupa wrocławskiego (Fridemannus cancellarius nostre Wratislaviensis ecclesie), Andrzej z Wyzenburga (Andreas de Wysenburg) i Piotr z Prusinowic (Petrus de Waltdorf) - kanonicy wrocławscy, Witek z Głuchołazów (Wytheco de Cygenhals), Gotfryd z Paczkowa (Gotfridus de Paczcow), Fulschussel (Wullesusel) - mieszczanie nyscy (cives nostris Nysensis).

Or. łac,, perg. 238 x 145 + 27
Na pasku perg. pieczęć pontyfikalna biskupa (zachowana częściowo)
APOpole, Am Nysa, nr 5
Reg.: Kastner, s. 29; SR, nr 2933; CDS 36, nr 6


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów