Rozmiar: 15909 bajtów

- 27 -

1311, 27 IV (proxima feria tertia ante beatorum
Apostolorum Phyllippi et Iacobi), Nysa (apud Nisam)

Spór między miastem Nysą i mieszczanami a Henrykiem Kreppendorf z Mańkowic (Henricus Crependorff de Mangoldi villa) o młyn na Nysie i przyległy do niego las przy Mańkowicach (villa Mangoldi) zostaje zakończony przyrzeczeniem Henryka Kreppendorff, że nie będzie budował żadnego młyna na szkodę miasta ani zagarniał wspomnianego lasu.

Świadkowie: w sądzie dworskim (in iudicio curie): Jakub Damer sędzia (Iacobus Damero iudex), Heidenryk (Heidenricus) Demnitz, Piotr z Wierzbięcic (Petrus de Opertiuilla), Erhard z Kamienicy (Erhardus de Kemnitz), Piotr (Petrus) Dechanebach, Gerlach z Przełęku (Gerlagus de Preilant), Wilusz z Siestrzechowic (Wiluso de Gorlou), Heinusz z Biskupowa (Heinuso de Bischofsvalde) - sołtysi i ławnicy w sądzie miejskim (sculteti et scabini in iudicio civili Nissensi): Jakub (Iacobus) Damer landwójt nyski, Heinusz (Heinuso) Hulbecke podwójci nyski (viceadvocatus hereditarius), Sidelmann z Raciborza (Sidelmannus de Rathibor), Herman z Głogowa (Hermannus de Glogouia), Piotr (Petrus) Dechanebach, Albert Eisenfurer (Albertus Isenvurer), Ulryk (Vlricus) Merdinis, Heinusz Stuhl (Heinuso Stuhlo), Tilo z Ziębic (Tilo de Momsterberg) - ławnicy (scabini), Herman z Krependorff (Hermannus de Crependorff), Zygfryd (Sifridus) de Bachstet, Konrad (Conradus) de Vuigelheim, Godfryd z Freiberga (Gotfridus de Verbuch), Mikołaj z Paczkowa (Nicolaus de Patshcau), Tilmann (Tilmannus) de Porta, Heinusz (Heinuso) Fasoldi, Hartlib z Ziębic (Hartlibus Monsterbergk) - ławnicy (scabini): Eberhard (Evverhardus) Ohselini, Ludwik Rudolfi, Ludwik Domasinne, Kunzo (Cuntzo) Dela, Konrad z Głuchołazów (Conradus de Zigenhals), Marsyliusz zięć Vuendenrika (Marsilius gener Vuendenrici) - rajcy (confideles).

Odpis łac., pap. [XVI w.]
Bez pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 6
Reg.: Kastner A., Fuenf Urkunden..., s. 16, 1869, s. 116; SR, nr 3202; CDS 36, nr 8


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów