Rozmiar: 15909 bajtów

- 28 -

1313, 11 IV (proxima fena quarta ante Cenam Domini), [Nysa]

Za radą Alberta Barta starosty otmuchowskiego (Albertus Barbe capitaneus et tutor terre episcopalis Otmuchoviensis et Nizensis) zostaje zawarta ugoda między wójtem dziedzicznym Nysy Janem (Johannes advocatus), jego synem Mikołajem (Nicolaus), zięciem Teodorykiem z Logau (Theodericus dictus de Lagov) oraz innymi członkami rodziny a miastem Nysą w sprawie praw i zwyczajów miejskich.

Świadkowie: Lambert mistrz bożogrobców z Nysy (Lampertus magister hospitalis Nyzensis dominici sepulcri Ihierosolimitani), Jan Rollo pleban nyski (Jonannes Rollo plebanus Nyzensis), Jakub ksiądz kaplicy [wójtowskiej] (Jacobus presbiter de capella), Herman z Kreppendorf (Hermannus de Crependorf), Goczek (Getzo) de Zuchtendorf - rycerze, Heinusz (Heinuso) Fasoldo, Piotr z Jodłowa (Petrus de Thanenberch), Mikołaj (Nicolaus) Gumperti.

Or. łac., perg. 410 x 246 + 30
Na pasku perg. pieczęć herbowa Barta (znacznie uszkodzona), paski pergaminowe po pieczęci miejskiej
APOpole, Am Nysa, nr 7
Reg.: Kastner, s.19; SR. nr 3350; CDS 36, nr 9


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów