Rozmiar: 15909 bajtów

- 29 -

1314, 15 V (in vigilia Ascensionis Domini), Brzeg (in Brega)

Albert Bart opiekun biskupiej ziemi nyskiej (Albertus Barth tutor episcopatus Nyzensis) poleca radzie Nysy (consulibus in Nyza) chronić pana Rollo [plebana nyskiego] i majątek jego kościoła.

Or. łac., perg. 172 x 83
Na odwrocie ślad po okrągłej pieczęci APOpole, Am Nysa, nr 8
Reg.: CDS 36, nr 11


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów