Rozmiar: 15909 bajtów

- 30 -

1318, 3 II (in die beati Blasii), Brzeg

Bolesław [III] ks. ¶l±ski i pan Legnicy (Boleslaus dux Slesie et dominus Legnicensis) obiecuje Czamborowi z Kazanowa (Schamborus de Schiltberg), że nie będzie mu przeszkadzał w korzystaniu z posiadanych czynszów.

¦wiadkowie: Tymo (Thimo) de Coldicz, Michał komtur z Tyńca (Michahel commedator de Tincz), Sieciebor sędzia nadworny (Stetebo iudex curie), Boruta ze Stachau (Borutho de Stachow), Jan z Rymberga (Johannes de Rymberg).

Or. łac., perg. 209 x 140 + 25
Pasek pergaminowy po pieczęci
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 5
Reg.: CDS 9, nr 59; SR, nr 3757


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów