Rozmiar: 15909 bajtów

- 32 -

1318, 19 VII (XIIII Kalendas Augusti), Brno (Brunne)

Mikuláš [II.], kníže opavský (Nycolaus dux Opauie), potvzuje se svolením českého krále Jana Lucemburského (Johannes Boernie et Polonie regis ac Lucemburgensis comes) stavům svého knížectví všechna privilegia, která obdrželi od českých králů.

Or. lat., perg. 280 x 150 + 35
Na červeno-žlutých nitích přivěšeny mincovní (majestátní a jezdecká) pečeť krále Jana a jezdecká pečeť vydavatele
ZA, AS. inv. č. 2, sign. A VI-1
Reg.: Kopetzky, č. 214. s. 59


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów