Rozmiar: 15909 bajtów

- 31 -

1318, 19 VII (XIIII Kalendas Augusti), Brno (Brunne)

Mikuláš [II.], kníže opavský (Nycolaus dux Opauie), uděluje se svolením českého krále Jana Lucemburského (Johannes Boemie et Polonie regis ac Lucemburgensis comes) stavům svého knížectví tatáž práva a privilegia, jaká mají stavové v Cechách a na Moravě.

Or. lat., perg. 280 x 155 + 35
Na červeno-žlutých nitích přivěšeny mincovní (majestátní a jezdecká) pečeť krále Jana a jezdecká pečeť vydavatele, obě poškozeny
ZA, AS, inv. č. 1, sign. A 1-1
Reg.: Kopetzky, č. 213, s. 59; SR, č. 3719, s. 88-89


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów