Rozmiar: 15909 bajtów

- 36 -

1321, 17 VI (infra octavas Trinitatis feria quarta), Krzyżkowice (Criskowicz)

Jaksa z Szybowic pan na Prudniku (Jaxa de Snelwald dominus in Noua Ciuitate) zapewnia swego plebana Milotę, że uposażenie kościołów w Prudniku (Noua Ciuitate) i Dytmarowie (villa Theodrici) nie będzie nigdy uszczuplone.

Świadkowie: Lupold pleban z Osobłogi (Lupoldus plebanus de Hocenploz), Henryk pleban z Lenarcic (Henricus plebanus de villa Gotfridi), Jan pleban z Pomorzowic (Johannes plebanus de Ponmirswiz), Mikołaj wójt z Osobłogi (Nicolaus advocatus de Hocenploz), Arnold wójt z Prudnika (Arnoldus advocatus de Noua Ciuitate), Bertold zwany Mądry mieszczanin prudnicki (Perchtoldus dictus Sapiens civis de Nouaciuitate), Mikołaj sołtys z Moszczanki (Nicolaus scultetus de Longoponte), Maciek z Lubrzy (Maczko de Lubrac).

Kopia łac. w instrumencie notarialnym Mikołaja z Wińska z 11 VI 1417 r.
APOpole, Am Prudnika, nr 5
Ed.: Grünhagen, s. 208 n, (z błędną datą 22 VI)
Reg.: CDS 33, nr 7 (s. 30); SR, nr 4126 (z błędną datą 22 VI)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów