Rozmiar: 15909 bajtów

- 041 -

1326, Brzeg (Briege)

Bolesław [III] ks. śląski i pan Legnicy (Bolesslaus Herzog von Shle [sic] und Herrn zu Lignitz) zatwierdza przywilej cechu piekarzy w Brzegu, nadany wcześniej przez Bolka [I] ks. świdnickiego (Fürste von Fürstenberg Herzoge von Polcka).

Świadkowie: Mikołaj (Nicloss) von Schellindorff, Jeszek (Jesske) von Berndorff, Tammo z Pochwicz (Thomme von Poschwicz) najwyższy pisarz (unser obirster Schreiber), Piotr sędzia dworski (Peter unser Hoffrichter), Wacław burgrabia (Wenceslau des Burggraffen), Opitz z Krakowa pisarz książęcy (Opitz von Krackau unser Schreiber).

Kopia (XVI w.) niem., pap. 320 x 195
APOpole, Cech, m. Brzegu 108, sygn. tymcz. 175a
OA. Brig VIII 35 C
Reg.: CDS 9, nr 69; SR, nr 4495
Uw,: Dokument znany jest tylko z późnej, niemieckiej kopii. Książ (Fürstenberg) był rezydencją książąt świdnickich.


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów