Rozmiar: 15909 bajtów

- 45 -

1329, 16 IV (dominica qua cantatur Osana)

Jan z Kravař (Johannes de Chrawar), nejvyšší komorník olomoucké cúdy (summus Olomuczensis camerarius), spolu s bratrem Drslavem (Dirzlaus) dává Bořislavě (Borsuzlaus), vdově po svém fojtu Rudlinovi (Rudlinus), fojtství v Bílově (Below).

Svědkové: [nečitelné] a Tobiáš (Thobias), bratři ze Strálku (de Stralec), Vok (Wocko) a Beneš (Benessius), bratři ze Štítiny (de Schitin).

Or. lat., perg. 220 x 190 + 32
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na perg. proužku, chybí
ZA, Augustiniáni Fulnek, inv. č. 2, sign. I 2
Ed.: CDM 6, č. 381, s. 294-295
Reg.: Regesta 3, č. 1544, s. 604; Šebánek, č. 564, s. 110


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów