Rozmiar: 15909 bajtów

- 46 -

1330, 8 V (in die sancti Stanislay episcopi et maityris, Octavo Idus Maii),
Starý Jičín (in Tycyn castro)

Jan z Kravař (Johannes de Crawar) s bratry [Drslavem] a Jindřichem (Henricus) dává klášteru klarisek v Opavě (claustro monialium in Oppauia Ordinis Sancte Claře) ves Štěpánkovice (Czepankouicz) s patronátním právem a jiným příslušenstvím s podmínkou, že polovina činží z této vsi bude náležet jejich sestrám Jutce (Jutka) a Kateřině (Katharina), přijatým za členky řádu.

Svědkové: Bedřich z Ra... (Fridericus de Ra[nečitelné]), Tobiáš ze Strálku (Thobias de Stralhen), Vok ze Štítiny (Vokko de Czytyn), Bořuta z Heraltic (Borzuta de Heroltouicz), Svojše ze Sudic (Swoysso de Sudicz), Beneš ze Štítiny (Benessius de Czytyn), Beneš z Krásných Louček (...sius de Pulcro Prato).

Or. lat., perg. 215 x 305 + 20
Na perg. proužku přivěšena pečeť konventu
ZA, Klarisky Opava, inv. č. 2, sign. A 2
Ed.: CDM 6. č. 398, s. 305-306
Reg.: Kopetzky, č. 236, s. 65; Regesta 3, č. 1635, s. 639; SR, č. 4946, s. 96; Šebánek, č. 572, s. 111-112


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów