Rozmiar: 15909 bajtów

- 47 -

1332, 8 III (suntags an Aller manne Vasnacht), Głubczyce (Lubschitz)

Mikołaj [II] ks. opawski (Nicolaus Herzog des landis czu Troppau), daruje miastu Głubczycom (Lubschitz) czynsz z budynków sklepowych, ław kupieckich, kramów sukienniczych, ław szewskich etc.

Świadkowie: Tymo z Młokicia (Tyme von Widinbach), Gunter i Ulman z Linawy (Gunther vnd Vlman von der Lynaw), Burchard Stosz (Burchart Stosche), Heinke z Głubczyc (von Lubschitz), Burchard z Opola (Burhart von Opal), Henryk Hoberg (Heinrich Hoberch).

Or. niem. perg. 341 x 210 + 59
Biało-zielone nici po pieczęci
APOpole, Am Głubczyce, nr 3
Ed.: Minsberg, s. 127-128; CDM, 6, nr 30
Reg.: Kopetzky, nr 239; SR, nr 5100


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów