Rozmiar: 15909 bajtów

- 49 -

1333, 28 V (sexta feria infra octavas Penthecostes), Brzeg

Bolesław [III] ks. śląski i pan Legnicy (Boleslaus dux Silesie et dominus Legnitzensis) zatwierdza braciom Przecławowi (Priczlaus) i Gunterowi (Guntherm) z Pogorzeli (de Pogrella) w uznaniu dla ich wiernej służby dobra: Pogorzelę (Pogrella), Olszankę (Alzenow) i Michałów (MicheIow) i zobowiązuje ich do służby z dwoma końmi.

Świadkowie: Stefan z Prochowic (Stephanus de Parchewicz), Wincenty z Kazanowa (Vincencius de Schiltberch), Boruta Starszy ze Stachau (Borutha senior de Stachow), Tammo książęcy protonotariusz (Thammo noster prothonotarius), Mikołaj z Kazanowa (Nicolaus de Schiltberch), Henryk sędzia (Hennricus iudex), Mikołaj (Nicolaus) notariusz.

Or. łac., perg. 326 x 173 + 55
Kręcony, jedwabny, zielony sznur po pieczęci
APOpole, Am Brzeg, sygn. tymcz. 7
Reg,: CDS 9, nr 87; SR, nr 5227


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów