Rozmiar: 15909 bajtów

- 50 -

1333, 12 VI (sabbato post octavas Corporis Christi), Brzeg

Bolesław [III] ks. śląski i pan Legnicy (Boleslaus dux Silesie et dominus Legnitzensis) poświadcza, że sprzedał miastu Brzeg wieś Wielka Lubsza (Magnum Lubck).

Świadkowie: Wincenty z Kazanowa (Vinzenzius de Schiltberg), Boruta ze Stachau (Borutha de Stanschow), Gniewomir ze Stachau (Gnemirus de Stanschow), Romboldus, Nikuszek z Kazanowa (Nicusco de Schiltberg), Tammo książęcy protonotariusz (Thammo noster prothonotarius).

Or. łac., perg. 327 x 195 + 43
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 8
Reg.: CDS, 9, nr 88; SR, nr 5231


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów