Rozmiar: 15909 bajtów

- 53 -

1339, 8 VII (die octavo mensis Julii), Olomouc (Olomucii)

Mikuláš [II.], kníže opavský (Nycolaus dux Opauie), potvrzuje stavům knížectví opavského dvě inzerovaná privilegia z 1318, 19 VII /viz č. 31 a 32/ a povoluje jim při upírání jejich práv odvolat se k českému králi.

Or. lat., perg. 485 x 195 + 40
Na zeleno-červených nitích přivěšena jezdecká pečeť vydavatele
ZA, AS, inv. č. 4, sign. A VI-2
Ed.: CDM 7, č. 243, s. 176 - 177; Sommersberg 1, č 62, s. 841-842
Reg.: Regesta 4, č. 709, s. 278; Kopetzky, č. 256, s. 71; SR, č. 6297


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów