Rozmiar: 15909 bajtów

- 134 -

1377, 18 II (XII Kalendas Manii), Vratislav (Wratislauie)

Jakub Augustinův, arcijáhen lehnický, kanovník a administrátor vratislavského biskupství (Jacobus Augustini archidiaconus Legniczensis, canonicus et administrator in spiritualibus Wratislauiensis), potvrzuje inzerovanou listinu z 1376, 27 IX /viz č. 130/.

Svědkové: mistr Mikuláš (Nicolaus) Schonze, advokát vratislavské konzistoře (advocatus consistorii Wratislaviensis), Jan (Johannes) Lewin, vratislavský vikář (vicarius Wratislaviensis), Jan z Prus, veřejný notář (Johannes de Prussia notarius publicus), Mikuláš z Olavy, biskupský notář (Nicolaus de Olavia notarius noster).

Or. lat., perg. 470 x 290 + 50
Na červeno-zelených nitích přivěšena pečeť vydavatele
SOkA Karviná, Am Fryštát, inv. č. 1
Reg.: Němec, č. 1, s. 3-4; LT 1, č. 94


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów