Rozmiar: 15909 bajtów

- 57 -

[1340-1344] (post dominicam Invocavit)

Apeczko kanonik i oficjał wrocławski (Apeczco canonicus officialis Wratislaviensis) zwraca się do rektora kościoła (rector ecclesie) [w Nysie] w sprawie lekarza Mikołaja (Nicolaus medicus).

Or. łac., perg. 135 x 58
APOpole, Am Nysa, nr 13
Reg.: CDS 36, nr 16
Uw.: Dokument silnie uszkodzony, wymiary podane w przybliżeniu


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów